• 11 marca 2018

Rynek deweloperski jest bardzo często postrzegany przez pryzmat największych miast i ich najbliższego otoczenia. Warto czasem spojrzeć na tematykę nieco szerzej. W ostatnich latach bardzo dużo buduje się w miastach powiatowych i byłych miastach wojewódzkich. Zwłaszcza tam, gdzie pojawiają się nowe, liczne miejsca pracy lub strefy ekonomiczne. Weźmy dla przykładu takie miasta jak podpoznańska Września czy Ełk lub większe pokroju Elbląga. W minionych latach jak grzyby po deszczu wyrastały nowe inwestycje, które wpisywały się w ogólnopolski trend i dobrą koniunkturę. Lokalni deweloperzy wykorzystali swoje pięć minut, oferując dobre produkty w dopasowanych rynkowo cenach. Należy zastanowić się jakie perspektywy stoją przed lokalnymi inwestorami i w jaki sposób ceny materiałów i wykonawstwa inwestycyjnego mogą zachwiać tymi podmiotami. Wielu lokalnych deweloperów przez lata budowało szeroki bank ziemi i tylko fakt, że działki były nabywane w bardzo niskich cenach powoduje, że realizowane obecnie projekty deweloperskie osiągają przyzwoitą rentowność. Jeżeli ceny materiałów i wykonawstwa w dalszym ciągu będą tak dynamicznie rosły, to wkrótce lokalne projekty deweloperskie osiągną punkt, w którym dalsze ich realizowanie może być już nisko opłacalne, a nawet nieopłacalne. W takich okolicznościach inwestorzy będą realizować kontrakty tylko po to, żeby odzyskać zainwestowane w grunt środki finansowe. W miastach powiatowych wzrost wynagrodzeń wśród nabywców nie jest na tyle dynamiczny, żeby wszystkie zwiększone koszty materiałów i wykonawstwa przerzucić na kupującego. Taka sytuacja powoduje konieczność redefiniowania niektórych projektów lub podjęcia dodatkowej próby pozyskiwania, a nawet produkcji materiałów wyjściowych w niższych cenach. Kilka lat temu w województwie warmińsko-mazurskim grupa deweloperów i branżowców zawiązała spółdzielnie, która na potrzeby tychże deweloperów produkują pustaki ceramiczne. Jest to doskonały przykład, że nawet lokalna konkurencja może współpracować przy osiąganiu wspólnych celów. Nie ma żadnych przeszkód do powołania spółdzielni, która na potrzeby swoich członków zajmie się produkcją prefabrykatów, konsolidacją zakupów materiałów z branży stalowej, hydraulicznej i elektrycznej w znacznie niższych cenach i większych wolumenach. Dzięki takim działaniom można starać się zminimalizować negatywne skutki zmian rynkowych i chociaż częściowo zwiększać marżę na produkcie mieszkaniowym. Drugą możliwością jest ucieczka do przodu poprzez realizację przynajmniej kilku projektów mieszkaniowych jednocześnie. Przy takiej strategii możliwe jest uzyskanie dodatkowej korzyści skali, ale takie rozwiązanie jest możliwe tylko w dużych przedsiębiorstwach, które dysponują znacznym zapasem kapitału i doskonale zarządzają czasem realizacji swoich projektów. Najbliższe lata pokażą, jaką drogą pójdą lokalni deweloperzy i czy są w stanie przekroczyć opory przed współpracą z tradycyjną konkurencją na drodze do realizacji wspólnych celów.

Autor: Witold Żółtek – Marketingdewelopera.pl