• 21 sierpnia 2018

Świat, ludzie i otoczenie biznesowe podlega nieustannym zmianom. Zmienia się wszystko i z każdym pokoleniem zmiany następują znacznie szybciej. Współczesne technologie zrewolucjonizowały bardzo wiele gałęzi gospodarczych, ale prawdziwa rewolucja na rynku nieruchomości dopiero przed nami. Prop-Tech to w najprostszym tłumaczeniu i według teorii przygotowanej przez jest twórcę Andrew Baum „niewielka część szerszej cyfrowej transformacji branży nieruchomości i jej konsumentów w związku z innowacjami technologicznymi w zakresie gromadzenia danych, transakcji i projektowania budynków i miast”. Nieruchomości ze względu na swoją specyfikę stanowią dobre źródło zabezpieczenia posiadanych środków przed inflacją, która w różnych punktach świata przyjmuje coraz większe wartości, stąd rozwój technologii dedykowanej jeszcze lepszemu wykorzystaniu posiadanych zasobów okaże się kluczowy w rozwoju rynków wschodzących, do których zalicza się również nasza gospodarka. W dzisiejszym artykule omówimy  kilka technologii, które w przyszłości mają szanse znacząco wpłynąć na cały sektor nieruchomości, jak również na obszar deweloperski. Pierwszą z takich technologii jest Geofencing, który już dzisiaj jest wykorzystywany przez globalne sieci handlowe. W dużym uproszczeniu technologia jest oparta o naukę trasy i preferencji klienta, który udaje się na zakupy po centrum handlowym lub określonym innym obszarze. Technologia Geofencing daje szczegółowe dane o preferowanej trasie klienta i preferowanych zakupach w centrum handlowym. Jako doskonały przykład zastosowania technologii można podać firmę American Eagle, która dzięki zastosowaniu technologii potroiła sprzedaż w objętych technologiach punktach. Outlet dokonał tego poprzez identyfikacje osób, które weszły na parking oraz targetowanie do tych konsumentów wiadomości o promocjach, które potencjalnie wpisywały się w ich mapę potrzeb konsumenckich. Z technologii wkrótce zaczną korzystać deweloperzy, podsuwając swoim klientom konkretne, preferowane przez nich lokalizacje i układy mieszkaniowe w czasie rzeczywistym np. podczas rodzinnych spacerów po określonych dzielnicach miast. Drugą technologią jest Blockchain, który w najprostszym tłumaczeniu stanowi rozproszoną bazę danych opartą o rozwijane przez programistów otwarte oprogramowanie. Baza ta nie posiada centralnego miejsca przechowywania danych i służy do księgowania poszczególnych transakcji. Zapisy te są szyfrowane z użyciem kryptograficznych metod. Dzięki temu Blockchain umożliwia zarówno poufność zapisów cyfrowych,  a z drugiej ich jawność.  Wszystkie transakcje przetwarzane są przez węzły informatyczne w sieci i po weryfikacji poprawności, dodawane do replikacji i opatrzonego znacznikiem czasowym dziennika transakcji nazywanego łańcuchem bloków. Każdy blok zawiera precyzyjną liczbę zapisów z poszczególnymi transakcjami. Elastyczność technologii już teraz pozwala na jej wykorzystanie w obrocie na rynku walutowym, giełdowym a wkrótce również w obszarze ksiąg wieczystych z pominięciem notariuszy w ich dzisiejszej postaci i formie. Na bazie Blockchain można prowadzić elektroniczne rejestry gruntów, czego dowodzi wdrażany w Szwecji projekt Land Registry, który pozwala urzędnikom prowadzić aktualizację gruntów w czasie rzeczywistym. Znamy już transakcje na rynku nieruchomości, w ramach których kluczowe elementy odbywały się z zastosowaniem Blockchain: umowy najmu nieruchomości, przenoszenie własności, kupno i sprzedaż aktywów, crowdfunding nieruchomości, platformy wymiany danych między pośrednikami. Kolejnym przykładem rozwoju Prop-Tech są inteligentne budynki i nowe standardy dostępu oparte o NFC i BLE, ale w rozumieniu znacznie szerszym niż systemy, które masowo oferują polscy deweloperzy. Przykładem zastosowania cyfrowej rewolucji w projektowaniu budynków ma szanse zostać The Dynamic Tower, który jako pierwszy na świecie budynek został zaprojektowany w taki sposób, że każda z 80 kondygnacji ma się obracać o 360 stopni wokół stałego trzonu konstrukcyjnego. Osoba, która zdecyduje się na kupno całego piętra, będzie mogła głosem wydawać polecenia obrotu, aby uzyskać odpowiedni widok z okna. Budynek będzie posiadał strefy dostępu obsługiwane za pośrednictwem smartfonowych aplikacji i technologii NFC i BLE. Technologie te zakładają małe zapotrzebowanie na moc połączone z błyskawicznym transferem danych. To dzięki nim przyszli mieszkańcy inteligentnych budynków będą mogli tworzyć strefy dostępowe dla każdego mieszkańca w sposób cyfrowy i niepowtarzalny. Dostępy do stref garażowych, place zabaw, tarasy dachowe będę wkrótce dostępne w łatwiejszy i bardziej ergonomiczny sposób. Według sporządzonej przez firmę inwestycyjną Atomico ubiegłorocznej edycji raportu „State of European Tech”, w Europie realizowanych jest ok. 8,3 tys. projektów związanych z Blockchain, w tym blisko 300 w Polsce. Naszym zdaniem powszechne wdrożenie Prop-Tech będzie wymagało dużo wysiłku, czasu, przykładów i innowacyjnych liderów z branży, ale jest wykonalne i niesie wiele potencjalnych korzyści.

Autor: Witold Żółtek – Marketingdewelopera.pl